Ochrona danych osobowych w firmie Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński

Informacje uzupełniające można znaleść na stronie z naszym Regulaminem.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Serwisu Sklepu Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński oraz zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami.

Nasza firma Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński szanuje Państwa prywatność

Ochrona prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych stanowi niezwykle istotne zagadnienie, na które zwracamy szczególną uwagę w naszej działalności biznesowej. Informacje pozyskane podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzamy z poszanowaniem zasad poufności i zgodnie z Polską i Unijną ustawą o ochronie danych osobowych. Firma Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński z siedzibą pod adresem Międzyrzecze Górne 552, 43-392 Międzyrzecze Górne ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzane dane osobowe.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy. Strona internetowa firmy Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński zawiera odnośniki do innych stron internetowych, których niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych może nie dotyczyć.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie i w określonym celu, np. podczas rejestracji, w badaniach, konkursach czy w ramach realizacji kontraktu.

Ponadto podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej gromadzone są następujące informacje: adres IP; adres strony, z której zostali Państwo przekierowani (referrer); wyświetlone strony; pobrane pliki; odtworzone pliki wideo i audio; kliknięcie na poszczególne odnośniki; wyszukiwane słowa lub frazy (przeszukiwanie strony); czas trwania odwiedzin; używana przeglądarka internetowa itd. Jeżeli do odwiedzin na stronie zachęciła Państwa reklama internetowa w postaci baneru, filmu reklamowego, reklamy w wyszukiwarce itp., odnotowujemy informację o banerze, reklamie Adwords itp., które skłoniły Państwa do odwiedzenia serwisu Serwisu Sklepu Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński.

Poza powyższym:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę z zastrzeżeniem, o którym mowa podczas rejestracji/zakładania konta. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala nam na dalszą optymalizację naszych stron internetowych i jeszcze lepsze dostosowanie ich do potrzeb odwiedzających.

Remarketing - AdSense- Google

Remarketing i funkcja Podobni odbiorcy w AdWords pozwalają dotrzeć do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę internetową. Firma nasza Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński informuje, że zbiera do w/w celu informacje na potrzeby tych funkcji.

Firma nasza Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński wykorzytsuje remarketing do tego aby przypominać naszym użytkownikom którzy już nas odziwedzli od czasu do czasu o produktach którymi się interesowali.

Nasz Partner, firma Google wykorzytsuje w tym celu narzędzie Adwords <=> Ad Sense , i za jego pomocą wyświetla Państwu reklamę naszej strony czy też produktu u innych swoich Partnerów na innych stronach internetowych.

Jeżeli nie życzysz sobie abyśmy wykorzystywali tego typu informacje, czy też np chesz zrezygnować z plików cookie Google, oczywiście masz taką możliwość i możesz tego dokonać pod tymi adresemi:

Plik cookie DoubleClick jest stosowany przez Google w reklamach wyświetlanych w witrynach partnerów, np. witrynach, w których są wyświetlane reklamy AdSense lub które należą do sieci reklamowych z certyfikatem Google. Po odwiedzeniu witryny partnera użytkownik może obejrzeć lub kliknąć reklamę, co spowoduje umieszczenie pliku cookie w jego przeglądarce.

Jako że jesteśmy Partnerem firmy Google również jeśli chodzi o narzędzie AdSense, w/w pliki są wykorzystywane na naszej stronie. Powyżej również zawarliśmy informację na temat jak zrezygnować czy też wyłączyć tą możliwość.

Pod tym linkime możecie się Państwo dowiedziec więcej na temat samego pliku cookie DoubleClick.

Wykorzystanie plików cookie, Polityka

Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady przechowywania przez Administratora informacji oraz dostępu Administratora do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Użytkownika w formie plików Cookies.

1) Pliki cookie wykorzystywane przez Serwisu Sklepu Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński

Firma Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński wykorzystuje pliki cookie oraz elementy aktywne (np. Java Script), aby sprawdzać preferencje odwiedzających i dostosowywać do nich swój serwis.

Pliki cookie („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Można je usunąć w dowolnej chwili. Może to jednak spowodować brak dostępności niektórych funkcji. Informacje na temat usuwania plików cookie znajdują się w menu Pomoc przeglądarki.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące wykorzystywania plików cookie przez Serwisu Sklepu Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński prosimy kierować pod adres Międzyrzecze Górne 552, 43-392 Międzyrzecze Górne (Polska).

2) Pliki cookie wykorzystywane przez strony trzecie.

Niektóre strony internetowe firmy Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński zawierają treści i usługi należące do innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Google, Twitter), które również mogą stosować pliki cookie i inne aktywne elementy. Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców.

Należy pamiętać, że opcja konfiguracji ustawień wykorzystywanych plików cookie udostępniana przez Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński nie obejmuje plików cookie i elementów aktywnych pochodzących z innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Google, Twitter).

Informacje na temat przetwarzania danych przez dany serwis dostępne są na stronach internetowych odpowiednich dostawców.

Celem wykorzystania plików Cookies przez Administratora w ramach Sklepu jest: ocena statystyk wejść na strony Sklepu, prowadzenie Analiz oraz propozycja reklam jako partner firmy Google.

Ponieważ nasza firma jest Partnerem Firmy Google to posiadamy ich kilka narzędzi:

Gogole Analitycs, Google +1, Google AdSense, Adwords zapraszam do zapoznania się z szczegółowymi informacjami takimi jak:

 • Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryny i aplikacji naszych partnerów
 • W jaki sposób Google wykorzystuje informacje wysyłane przez przeglądarkę
 • Jak można kontrolować informacje wysyłane do Google.

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów

W przypadku chęci zablokowania Google Analitycs, kierujemy Państwa do odpowiedniego narzędzia. Aktualnie dostępne narzędzie do blokowania.

Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych jako elementów mediów społecznościowych

1) YouTube

Na stronach internetowych Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński wykorzystywana jest platforma filmowa YouTube należąca do firmy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Serwis YouTube umożliwia odtwarzanie plików audio i wideo.

Po załadowaniu strony w naszym serwisie zintegrowany z nią odtwarzacz YouTube łączy się z serwerem YouTube, aby zapewnić przesłanie danego pliku wideo lub audio. Po nawiązaniu połączenia z platformą następuje przesył danych do serwisu YouTube.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez YouTube, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, które mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności, znajdują się w zakładkach Prywatność i Bezpieczeństwo na stronie YouTube.

Użycie odnośników zewnętrznych

Strony internetowe Serwisu Sklepu Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński mogą zawierać odnośniki do serwisów należących do stron trzecich i obsługiwanych przez dostawców niepowiązanych z firmą. Po wybraniu odnośnika do innej strony nasza firma nie ma już wpływu na gromadzenie, przechowywanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych przekazywanych poprzez kliknięcie odnośnika (np. adresu IP czy adresu URL strony zawierającej link), ponieważ postępowanie stron trzecich z oczywistych względów pozostaje poza naszą kontrolą. Dlatego też Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie.

Wykorzystywanie danych osobowych oraz cele takich działań

Firma Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński lub zatrudniony przez nią dostawca usług wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu opieki technicznej nad stronami internetowymi i zarządzania danymi dotyczącymi klientów oraz do ankiet na temat produktów i zapytań składanych przez Państwa do Serwisu Sklepu Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, przy czym każdorazowo działania te mieszczą się w wymaganym zakresie lub są zgodne z opisem zastosowania dostępnym na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy oraz dostawcy usług zatrudniani przez firmę Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński zobowiązani są do zachowania poufności danych oraz przestrzegania przepisów Polskiej i Unijnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Ponadto wymagana jest zgodność ze wszelkimi zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi.

Platforma (portal) osinskiartur.pl, alts.eu

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi Rejestercji/założenia konta oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie pism od Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński drogą elektroniczną. ("Newsletter OSIŃSKI")

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi Rejestercji/założenia konta, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o rejestracji. Umożliwia on również indywidualny dostęp do usługi Zakupów, która dla poszczególnych administratorów pokazuje dane dotyczące realizacji zamówień.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu kuriera elektronicznego odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości przekazywanych kurierem. Odbiorca informacji wysyłanej kurierem elektronicznym otrzymuje na skrzynkę pocztową informację awizo o przesłanej do niego informacji, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego w informacji awizo odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową portalu osinskiartur.pl, alts.eu, z którego odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji. W tym samym czasie kurier elektroniczny wysyła do nadawcy (Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński) powiadomienie, że informacja została odczytana.

Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona i w konsekwencji odnotowywana jest w systemie elektronicznego obiegu dokumentów naszego Biura.

Czasami wysyłamy dla naszych użytkowników, typowe newsletter który nie wymaga żadnej interakcji i nie są gromadzone w tym celu żadne informacje. Może to być np. zaproszeie na Targi motoryzacyjne lub inny event, czy podziękowania za odwiedziny.

Bezpieczeństwo

Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński stosuje zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych pozostających w dyspozycji firmy przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieupoważnionym udostępnieniem. Nasze zabezpieczenia podlegają ciągłym ulepszeniom odpowiadającym poziomowi rozwoju technologicznego.

Działania reklamowe

Udostępniane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy do przesyłania informacji o naszych produktach i usługach oraz, w niektórych przypadkach, w dotyczących ich ankietach, pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów reklamowych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na taki sposób wykorzystywania swoich danych, jednak nie życzą już sobie otrzymywać materiałów reklamowych Serwis Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, mogą ją Państwo wycofać w każdej chwili. Dane zostają wówczas usunięte, a jeżeli występuje konieczność zachowania ich dla celów rozliczeniowo-księgowych – zablokowane.

Wycofanie zgody

Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych można wycofać.

W przypadku wycofania zgody dane zostaną usunięte, jeżeli dostęp do nich nie jest już wymagany dla określonych celów lub jeżeli ich przechowywanie jest niedopuszczalne ze względów prawnych.

Nie dotyczy to danych przechowywanych w celach rozliczeniowo-księgowych oraz z powodów prawnych

Podsumowanie

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz brak podjęcie osobistych działań w celu zablokowania np. narzędzi Google oznacza zgodę na wykorzystanie plików Cookies na w/w zasadach.

W przypadku gdy Pańswto nie wyrażacie zgody na jakiekolwiek w/w działania i nie zamieżają Państwo ingerować w ustawienia przeglądarki czy inych metod blokowania w/w narzedzi to prosimy Opuścić naszą stroną internetową.


Dla Państwa wygody podajemu poniższą informację

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, w następujący sposób:

Przeglądarka Mozillla FireFox

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Google Chrome

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku wyłączenia dostępu do plików cookies korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Może to powodować w szczególności nieprawidłowe wyświetlanie stron Sklepu w przeglądarce internetowej.

Korzystanie przez Administratora z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

CARGO
WoodAuto
Auto Starter
Prestolite
Leece Neville
Iskra -> Letrika
Letrika -> Iskra
Ika - GeBe
Mobiletron
Saprisa
Valeo
Bosch
Ghibaudi
Wilson
NTN
Koyo
WAI
Delco Remy
Magneti Marelli
MITSUBISHI
Zen
ZM
ERA
HUCO
Woodward
MAHLE
Kissling
INA FAQ
DENSO
Dixie
AMATEK
Carbotech
Magneton
DOOSAN
Hitachi
Niermann