Alternatory Rozruszniki CzęściUwaga Awria Serwera

Uwaga, awaria serwera. Przenosimy dane i serwer.

Utrudnienia mogą potrwać klika dni

Prace nad sklepe internetowym, modernizacja.

2017-02-21

Od dzi?? przez klika dni b?d? trwa??y prace modernizacyjne nad serwisem internetowym, sklepie.

Przez ten okres nie b?dzie mo??na sk??ada? zam??wie?? za po??rednictwem strony www.

Zam??wienia mo??na sk??ada? za po??rednictwem e-maila: zamowienia@alts.eu, telefonicznie: 338183064, 608670706

Za utrudnienia przepraszamy

Zmiana formy prowadzenia dzia??alno??ci. Zmiana danych.

Firma od 01.01.2017 roku zacze??a proces zamykania/wygaszania.

Wi?ksz? cz???? praw i obowi?zk??w przej??? nowy podmiot w zwi?zku z czym bardzo prosz? o zmian? naszych danych w Pa??stwa systemie na nowe:

Stare dane:

  • Serwis Sklep Alternator??w i Rozrusznik??w Stanis??aw Osi??ski
  • 43-392 Mi?dzyrzecze G??rne 552
  • NIP: 5471580152

Nowe dane:

  • Alternatory Rozruszniki Osi??ski Sp????ka z ograniczon? odpowiedzialno??ci? Sp????ka Komandytowa
  • 43-392 Mi?dzyrzecze G??rne 552
  • NIP: 9372687989 KRS:0000650457

??yczenia ??wi?teczne i noworoczne

Z okazji ?wi?t Bo??ego Narodzenia

oraz zbli??aj?cego si? si? Nowego Roku

pragniemy z??o??y? Naszym Klientom i Przyjacio??om

serdeczne ??yczenia, du??o sukces??w, rado??ci, u??miechu.

Zesp???? Firmy Osi??ski

Praca czeka na Ciebie

Firma Serwis - Sklep Alternator??w i Rozrusznik??w Stanis??aw Osi??ski w Mi?dzyrzecze G??rne 552 (Obok Bielsko - Bia??a)

zatrudni pracownik??w na stanowisko:

  • ELEKTROMECHANIK / MECHANIK

Mile widziana znajomo??? zagadnie?? alternator??w i rozrusznik??w

CV prosimy sk??ada? w sekretariacie firmy lub na adres: arturosinski@alts.eu

Je??eli cenisz sobie spokojne miejsce pracy, w firmie kt??ra dba r??wnie?? o rozw??j swojego personelu i jest nastawiana na Ludzi to Serdecznie zapraszam.

Artur Osi??ski

Zaproszenie

Zapraszamy do udzia??u w Spotkaniu Biznesowym, po???czonym z ??niadaniem do najwi?kszej grupy BNI w Polsce.

Podczas spotkania nasza Firma Serwis Sklep Alternator??w i rozrusznik??w b?dzie mie? 10 minutow? prezentacj? na temat naszego Biznesu.

B?dziemy stara? si? przedstawi? informacj? og??lne o naszej firmie jak i ofert? jak? kierujemy do warsztat??w, mechanik??w, hurtowni czy os??b posiadaj?cych sw??j tabor transportowy oraz poinformowa? o oszcz?dno??ciach i korzy??ciach jakie p??yn? ze wsp????pracy z nami.

Spotkanie odb?dzie si? w dniu 30 listopada 2016r, o godz. 6.30 rano w Hotelu ?Na B??oniach?, ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko ?? Bia??a.

Zmiana godzin otwarcia.

Nowe godziny b?d? obowi?zywa? od 1 grudnia 2016

Zmieniamy godziny otwarcia. (Tak naprawd? wracamy do starego systemu)

Zmiana dotyczy tylko Sklepu

Aktualne godziny otwarcia:

  • Sklep: Pn - Pt 8.00 - 16.00, Soboty 7.00 - 14.00
  • Serwis: Pn - Pt 8.00 - 16.00, Soboty 7.00 - 14.00

Zmiany podyktowane s? tym i?? Mamy przedstawiciela handlowego,
kt??ry to przywiezie czy odwiezie Wam wasz produkt. ;)

Serdecznie zapraszamy.

2016-09-24 Nieczynne. Uwaga. Wracamy od poniedzia??ku :)

Witam Was moi drodzy. Przykro mi poinformowa? ??e jutro mamy nieczynne.

Wracamy z nowymi si??ami w Poniedzia??ek, wi?c Zapraszamy!

SPOTKANIE NA AUTOMECHANICE W FRANKFURCIE

Wybierasz si? na Automechanik? do Frankfurtu ?

?wietnie my r??wnie??.

Je??eli masz ochot? si? spotka? to zapraszam do kontaktu

Jeste??my w dniach 13,14,15 mi?dzy godzinami 9.00 - 17.30

Kontakt Artur Osi??ski , arturosinski@alts.eu, 0048608670706


Going to AutoMechanics to Frankfurt?

Great we also.

If You would like to meet I invite You to contact us.

We will be on fairs in 13,14,15 between 9.00 - 17.30

Contact Artur Osi??ski , arturosinski@alts.eu, 0048608670706

Fotorelacja z Moto Show Expo Krak??w 2016

Pi?kne s??o??ce, du??a dawka wra??e?? i adrenaliny, gwiazdy motoryzacji - ten weekend z pewno??ci? mo??na zaliczy? do udanych. Za nami MOTO SHOW w Krakowie 2016! Dzi?kujemy, ??e byli??cie z nami przez te dwa s??oneczne dni. Ju?? teraz zapraszamy za rok.

Od siebie tylko dodam ??e szybkie samochody, motory, ryk silnik??w, pi?kne kobiety, g??o??na muzyka i smr??d palonych gum, hmmm ju?? t?skni? :) , sama ??mietanka ;p Emotka u??miech

Czytaj wi?cej ...

CARGO
WoodAuto
Auto Starter
Prestolite
Leece Neville
Iskra -> Letrika
Letrika -> Iskra
Ika - GeBe
Mobiletron
Saprisa
Valeo
Bosch
Ghibaudi
Wilson
NTN
Koyo
WAI
Delco Remy
Magneti Marelli
MITSUBISHI
Zen
ZM
ERA
HUCO
Woodward
MAHLE
Kissling
INA FAQ
DENSO
Dixie
AMATEK
Carbotech
Magneton
DOOSAN
Hitachi
Niermann